Odbiór zaświadczeń

Zapraszamy absolwentów klas ósmych po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminów

dn. 8 lipca 2022 wg harmonogramu:

  • godz. 9.00 kl. 8A sala 104, kl. 8B sala 106, kl. 8D sala 107, kl. 8E sala 108
  • godz. 9.30 kl. 8C sala 104, kl. 8G sala 107, klasa 8F sala 106

Dodatkowe informacje