Wypłata stypendium

 

Stypendia naukowe i sportowe będą wypłacane w sekretariacie 

27.06.2022 w godz. 11.00 - 15.30 

28.06.2022 w godz. 8.00 - 14.00

Po stypendium zgłasza się rodzic lub prawny opiekun z dowodem osobistym

 

Dodatkowe informacje