Konkurs ofert - studio TV PSP9

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu ogłasza wyniki konkursu ofert na „wyposażenie szkoły w studio telewizyjne dla uczniów w ramach Laboratoriów Przyszłości”. 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty. W oparciu o cenę i wiarygodność oferenta wybrano firmę:

MENTOR sp. z o.o. sp. k., Przecław

OGŁOSZENIE (rozstrzygnięte)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu ogłasza konkurs ofert na „wyposażenie szkoły w studio telewizyjne dla uczniów w ramach Laboratoriów Przyszłości” wg zasad określonych w poniższym zaproszeniu ofertowym.

Zaproszenie ofertowe      Propozycja umowy

W ofercie należy podać: dane oferenta (w tym wypis z CEIDG/KRS), proponowaną cenę brutto, termin realizacji zamówienia i okresu gwarancji.

Dodatkowe informacje