Konkurs ofert - zestawy konstrukcyjne do programowania dla klas I-VIII

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu ogłasza wyniki konkursu ofert na „dostawę wyposażenia edukacyjnego - zestawów konstrukcyjnych do programowania dla klas I-VIII w ramach Laboratoriów Przyszłości”. 

Na konkurs wpłynęły 2 oferty. W oparciu o cenę i wiarygodność oferenta wybrano firmę:

GRUPA MAC S.A., Kielce

 

OGŁOSZENIE (rozstrzygnięte)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu ogłasza konkurs ofert na „dostawę wyposażenia edukacyjnego - zestawów konstrukcyjnych do programowania dla klas I-VIII w ramach Laboratoriów Przyszłości” wg zasad określonych w poniższym zaproszeniu ofertowym.

Zaproszenie ofertowe      Propozycja umowy

W ofercie należy podać: dane oferenta (w tym wypis z CEIDG/KRS), proponowaną cenę brutto, termin realizacji zamówienia i okresu gwarancji.

Dodatkowe informacje