Obiady - czerwiec 2022

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na czerwiec 2022

wynosi 13 x 4,00= 52 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

tylko w dniach:

27.05.2022 w godz. 730-1330

30.05.2022 w godz. 730-1600

31.05.2022 w godz. 730-1430

 

W dniach 23-26.05.2022 można dokonać wpłaty za obiady

na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w czerwcu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

Obiady będą wydawane do dnia 21.06.2022

Dodatkowe informacje