Obiady - maj 2022

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na maj 2022

wynosi 16 x 4,00= 64 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

tylko w dniach:

27-28.04.2022 w godz. 730-1430

29.04.2022 w godz. 730-1400

 

W dniach 22-26.04.2022 można dokonać wpłaty za obiady

na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w maju, imię nazwisko, klasa dziecka. 

Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

Dodatkowe informacje