Obiady - kwiecień 2022

UWAGA ZMIANA


Wpłaty na obiady za miesiąc kwiecień będą przyjmowane

tylko na konto bankowe.


Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na kwiecień 2022

wynosi 17 x 4,00= 68 zł


W dniach 25 - 31.03.2022 można dokonać wpłaty na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w kwietniu, imię nazwisko, klasa dziecka. 

Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 

Dodatkowe informacje