Konkurs ofert - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu ogłasza wyniki konkursu ofert na „wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku szkoły zlokalizowanej w Radomiu, ul. Sandomierska 19”.

Na konkurs wpłynęły 23 oferty. W oparciu o cenę i wiarygodność oferenta do realizacji inwentaryzacji wybrano firmę:

Geo-Plus Krzysztof Kuhiwczak, Wołomin

 

OGŁOSZENIE (rozstrzygnięte)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu ogłasza konkurs ofert na „wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku szkoły zlokalizowanej w Radomiu, ul. Sandomierska 19” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie zakresu prac określonego w poniższym zaproszeniu ofertowym.

Zaproszenie ofertowe

W ofercie należy podać: dane oferenta, proponowaną cenę brutto, sposób i termin płatności oraz ewentualnie dołączyć wykonanie wizji lokalnej potwierdzone przez Zlecającego.

Dodatkowe informacje