Obiady - grudzień 2021

Opłata za obiady dla klas 0-VIII
na grudzień 2021
wynosi 16 x 3,70 = 59,20 zł

 Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 
tylko w dniach:
26.11.2021 godz. 730-1330
29.11.2021
godz. 730-1530
30.11.2021
godz. 730-1430

W dniach 22-25.11.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy
Bank Pekao SA 25124032591111001103881646
W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, nazwisko, imię, klasa dziecka.

Dodatkowe informacje