Rekrutacja do klasy integracyjnej

Wniosek o przyjęcie do klasy integracyjnej

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do nowo utworzonej klasy integracyjnej mają obowiązek pobrania załączonego wniosku, uzupełnienia jego I części i złożenia wniosku wraz z kopią orzeczenia do Wydziału Edukacji poprzez wrzucenie do urny. Dokumenty powinny być w podpisanej kopercie:

                           Wydział Edukacji (klasa integracyjna).

Można również zanieść wniosek osobiście do Wydziału Edukacji wraz z orzeczeniem (do wglądu).

Sprawa dość pilna.

Dodatkowe informacje