Konkurs ofert - modernizacja instalacji elektrycznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19 ogłasza konkurs ofert na „Wymianę rozdzielni sali gimnastycznej wraz z wymianą kabla zasilającego oraz wyniesienie głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie podanych niżej zakresu prac.

Oferty w formie pisemnej w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły, Radom,  ul. Sandomierska 19 w terminie  do 30 czerwca 2021 r. do godz. 1200. W ofercie należy podać: dane oferenta, proponowaną cenę brutto, sposób i termin płatności, okres gwarancji i dołączyć wykonanie wizji lokalnej potwierdzone przez Zlecającego
Otwarcie kopert nastąpi 05 lipca 2021 r. o godz. 1000Z wygrywającym umowa będzie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Zakres prac (część I):

 1. Wykonanie dołożenia zabezpieczenia dla rozdzielni sali gimnastycznej w RG. 
 2. Ułożenie korytka elektroinstalacyjnego z PCV 60mmx60mm z RG do rozdzielni sali gimnastycznej.
 3. Ułożenie kabla zasilającego YKY 5x16mm2 z RG do rozdzielni sali gimnastycznej.
 4. Demontaż starej rozdzielni sali gimnastycznej.
 5. Montaż nowej rozdzielni sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem 70% wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę oraz remont szkoły.
 6. Montaż gniazda 3-fazowego na potrzeby urządzenia czyszczącego.
 7. Wykucie, przebicia i naprawa ścian po otworach.
 8. Podłączenia istniejących obwodów demontowanej rozdzielni sali gim. do nowej rozdzielni.

Zakres prac (część II):

 1. Ustalenie warunków wyniesie licznika energii elektrycznej z PGE (układ półpośredni).
 2. Montaż nowego złącza ZK na zewnątrz budynku wyposażonego w rozłącznik główny (DPX 630A) z cewką wybijakową, przekładniki prądowe oraz listwę wago.
 3. Podłączenie istniejącej instalacji do nowego złącza.
 4. Ułożenie przewodu HDGs do wyjścia głównego w korytkach elektroinstalacyjnych.
 5. Montaż przycisku ppoż. na elewacji budynku przy głównym wejściu.
 6. Wykucie, przebicia i naprawa ścian po otworach.
 7. Załatwienie wszystkich spraw związanych z odbiorem układu pomiarowego w PGE.
 8. Załatwienie wszystkich spraw związanych z odbiorem wyłącznika ppoż. z miejscową jednostką Straży Pożarnej w Radomiu.
 9. Wykonanie projektu w/w prac oraz dokumentacji odbiorowej.

Czas realizacji zamówienia: do 31.07.2021

Dodatkowe informacje