Obiady - czerwiec 2021

Opłata za obiady dla klas 0-VIII
na czerwiec 2021
wynosi 14 x 3,50 = 49 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie
tylko w dniach:

27.05.2021 godz.730-1430
28.05.2021
godz.730-1330
31.05.2021
godz.730-1530

Do dnia 26.05.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w czerwcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

Dodatkowe informacje