Obiady

Dopłata za obiady na maj 2021 będzie zróżnicowana dla dzieci, które korzystały z obiadów w marcu br.

Klasa 1a, 2a, 2c, 3a(3 osoby), 3c
dopłata 24,50zł

Klasa 1b, 1c, 2b, 3a(3 osoby), 3b
dopłata 31,50zł

Pozostałe chętne osoby z w/w klas wpłacają po 59,50zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie wyłącznie w dniach:
04.05.2021–06.05.2021 w godz. 7.30-14.30

Do 06.05.2021 można również dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

Dodatkowe informacje