Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 1 października 2012 r. odbyły się wybory do MSU. Spośród 114 uczniów klas I-III do głosowania przystąpiło 105 uczniów. Każdy mógł oddać 1 głos na swojego kandydata.

Po demokratycznym głosowaniu największą liczbę otrzymali:

Kozera Olga klasa 3c - 19 głosów

Dąbrowski Krzysztof klasa 3b - 17 głosów

Mrozek Bartosz klasa 3a - 14 głosów 

Wybranym gratulujemy!

Przypominamy, że Mały Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie klas młodszych. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym, włączaniu się do naszych akcji, konkursów.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przeprowadzenie akcji wyborczej - opiekunowie MSU.

Dodatkowe informacje