Obiady - marzec 2021

 

Opłata za obiady dla klas 0-III

na marzec 2021

wynosi 23 x 3,50 = 80,50 zł

 

Do 23.02.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w marcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

 

W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane 

tylko w dniach:

24 – 25.02.2021 godz. 730-1430

26.02.2021 godz. 730-1400

Dodatkowe informacje