Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej

 

Zapraszamy wszystkich uczniów obecnych klas szóstych

do kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej

w roku szkolnym 2021/2022.

Chcielibyśmy zaoferować uczniom intensywną naukę̨ języka angielskiego,

która realizowana będzie także na lekcjach:

biologii i chemii.

 

Nauczanie dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną metodą promowaną nie tylko w Europie, ale i na świecie, która polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym, w naszym przypadku w języku angielskim.

W dzisiejszych czasach umiejętność porozumiewania się w j. obcym, a szczególnie w j. angielskim odgrywa znaczącą rolę, dlatego nauka w oddziale dwujęzycznym pozwala na rozszerzenie kompetencji językowych, co zawsze procentuje w przyszłości.

Także w naszej szkole lekcje biologii oraz chemii byłyby prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w stopniu dostosowanym do możliwości uczniów, co w rezultacie wpływa na opanowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym.

Uczęszczając do klasy dwujęzycznej uczniowie mają szansę:

- opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie poprzez zwiększoną ilość godzin j. angielskiego;

- pogłębić zakres słownictwa na wybranych przedmiotach (biologii, chemii- prowadzonych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim);

- przełamywać barierę językową;

- wszechstronnie się rozwijać oraz uczyć się odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata;

- kontynuować naukę dwujęzyczną na dalszym etapie edukacji;

- na lepszy start i szersze możliwości dalszego kształcenia, również za granicą, co pozwoli na łatwiejszy start na rynku pracy.

Kryteria rekrutacji:

1. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej
z wyróżnieniem.

 

Informacje i kryteria rekrutacji do klasy dwujęzycznej

Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w Publicznej szkole Podstawowej Nr 9 w Radomiu w roku szkolnym 2021/2022

Wniosek do klasy dwujęzycznej

Harmonogram rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej  w PSP nr 9 w Radomiu w roku szkolnym 2021/2022

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać na maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przykładowy test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

Dodatkowe informacje