Wypłata stypendium

 

 

Wypłata stypendium naukowego

dla uczniów z klas V-VIII,

którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyżej odbywać się będzie:

 

8.02.2021 godz. 9.00- 15.30

9.02.2021 godz. 9.00- 15.00Rodzice zgłaszają się z dowodem osobistym do sekretariatu szkoły.

 

 

Dodatkowe informacje