Obiady - luty 2021

 

Opłata za obiady dla klas 0-III

na luty 2021

wynosi 20 x 3,50 = 70 zł

 

Do dnia 26.01.2021 można dokonać wpłaty za obiady

na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w lutym imię nazwisko klasa dziecka.

 

W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane tylko w dniach:

26 – 28.01.2021 godz. 730-1500

29.01.2021 godz. 730-1400

 

 

Dodatkowe informacje