Obiady - styczeń 2021

 

Opłata za obiady dla klas 0 - III

na styczeń 2021

wynosi 10 x 3,50 zł = 35 zł

 

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

14-15.01.2021 godz. 730 - 1500

 Obiady będą wydawane od 18.01.2021.

 

 

Dodatkowe informacje