Druki i dokumenty do pobrania

Ewidencja ucznia - dla wszystkich uczniów

OŚWIADCZENIE - Covid19 - dla wszystkich uczniów (aktualizacja 02.09.2020)

OŚWIADCZENIE - Covid19 - dla rodziców i opiekunów (aktualizacja 02.10.2020)

OŚWIADCZENIA KLAS 1-3 - uczniowie klas 1-3

  • str. 1 na samodzielny powrót ze świetlicy 
  • str. 2 na samodzielny powrót ze szkoły po zajęciach
  • str. 3 upoważnienie do odbioru ze szkoły (po zajęciach lekcyjnych)

Wniosek zapisu (karta zgłoszenia) do świetlicy szkolnej - uczniowie korzystający z opieki świetlicowej

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie - uczniowie klas IV - VIII

 


 

Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021. Najważniejsze zasady dotyczące organizacji pracy w szkole od 18.01.2021 dla uczniów klas I-III (aktualizacja 15.01.2021)

 

Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021

 

Regulamin Świetlicy W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 W Radomiu (z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej COVID 19) (aktualizacja 14.09.2020)

Dodatkowe informacje