Obiady - wrzesień 2020

Opłata za obiady dla klas 0-8

na wrzesień 2020

wynosi 18 x 3,50 = 63 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

01 - 03.09.2020 godz. 730- 1430

 

Obiady będą wydawane od dnia 07.09.2020

 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje