Obiady - czerwiec 2024

Opłata za obiady dla klas 0-VIII
na czerwiec 2024
wynosi 12 x 4,50 = 54,- zł

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

27.05.2024 w godz. 730-1600
28-29.05.2024 
w godz. 730-1430
 

W dniach 22-26.05.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy
Bank Pekao SA 25124032591111001103881646
Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

PÓŁKOLONIA 2024

Półkolonie 2024 – Tajemnica starego zamczyska

... są jeszcze wolne miejsca ...

Regulamin wypoczynku   Karta kwalifikacyjna  Klauzula informacyjna  Organizacja przyjścia i odbioru  Regulamin wycieczki  Zasady organizacji półkolonii

Półkolonia 2024Termin:
Turnus I. 24.06.2024 - 28.06.2024
Turnus II. 1.07.2024 - 5.07.2024

Uczestnicy:  
Oferta skierowana jest do dzieci z klas 0-IV  (przyjmujemy także dzieci z innych szkół Gminy Miasta Radomia)

ZAPISY:
Zapisy przyjmowane będą w wyznaczonym dniu lub do wyczerpania miejsc.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisu należy dokonać w dniu:  6.05.2024 (poniedziałek)
- osobiście w sekretariacie:  w godz. 7.30 do 16.00
lub
- telefonicznie: 48 366-41-30 w godz. 7.30 – 16.00
Uwaga: Jedna osoba nie może zapisać więcej niż 3 dzieci.
Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listy rezerwowe.

OPŁATA: 400 zł za jeden turnus  
Wpłaty można dokonać dopiero po potwierdzeniu zapisu dziecka.  
Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w dniach:  
20.05 -24.05.2024

Czytaj więcej...

Rekrutacja do klasy sportowej

klasa 4 sportowa (piłka nożna)
KLASA 4 SPORTOWA (PIŁKA NOŻNA)

Z powodu małej liczby kandydatów 4 klasa sportowa o profilu piłka nożna na rok 2024/2025 NIE ZOSTANIE UTWORZONA.

Rozpoczął się drugi etap rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna.

Szczegóły tutaj

Dzień Otwarty 2024

Adopcja na odległość

 

W środę 07.02.2024 (od 8.30 na I piętrze) 

zapraszamy do zakupu pysznych pizzerek

w ramach akcji Pizzerka dla Afryki. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na "Adopcję na odległość", w której nasza szkoła bierze udział nieprzerwanie od 2007 roku i przesłany na naszą placówkę misyjną w Abidjan na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Uczniów klas 1-8 chętnych do pomocy w akcji prosimy o zgłaszanie się do p. A. Figiel lub p. A. Świątek.

Serdecznie zapraszamyUśmiech

Wypłata stypendium

 

Stypendium naukowe i sportowe wypłacane będzie w sekretariacie szkoły:

15 stycznia godz. 8.00-15.00

16 stycznia godz. 8.00-14.00

Stypendium będzie wypłacane rodzicowi po okazaniu dowodu osobistego.

Zimowisko 2024

Półzimowisko 2024 – Lodowa Kraina

Karta kwalifikacyjna   Regulamin wypoczynku   Zasady organizacyjne
Organizacja przyjścia i odbioru dziecka    Regulamin wycieczki  
Harmonogram zimowiska

Lista uczestników wg grup

Termin: Turnus 15.01 – 19.01.2024

Uczestnicy:
Oferta skierowana jest do dzieci z klas 0-IV  (przyjmujemy także dzieci z innych szkół Gminy Miasta Radomia)

ZAPISY:
Zapisy przyjmowane będą w wyznaczonym dniu lub do wyczerpania miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisu należy dokonać w dniu:  11.12.2023
- osobiście w sekretariacie:  w godz. 7.30 do 16.00, lub
- telefonicznie: 483664130 w godz. 7.30 – 16.00
Uwaga: Jedna osoba nie może zapisać więcej niż 3 dzieci.
Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listy rezerwowe.

OPŁATA: 350 zł za jeden turnus
Wpłaty za półzimowisko można dokonać dopiero po potwierdzeniu zapisu dziecka.
Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w dniach:
18.12.2023 – 20.12.2023, w godz. 8-15

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje