Szkolne koło PCK

Szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża jest propozycją pożytecznego spędzania czasu, spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Zrzesza zarówno młodszych, jak i starszych uczniów naszej placówki.

Głównym celem jego działalności jest:

  • upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża i wartości humanitarnych wśród dzieci;
  • pomoc potrzebującym;
  • promocja zdrowego stylu życia;
  • ułatwienie dzieciom nabywania nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
  • kształtowanie właściwych postaw w stosunku do innych osób, a w szczególności młodszych kolegów i koleżanek, osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych;
  • profilaktyka uzależnień;
  • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na drogach, nad wodą oraz na terenie szkoły;
  • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie w ramach działalności koła przeprowadzają liczne akcje charytatywne, biorą udział w konkursach, redagują gazetki ścienne.

 

Dodatkowe informacje