Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas I- III

do uczestnictwa w organizacji życia społeczności szkolnej.

20 października 2021 r. odbędą się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci wykonali plakaty, z hasłami wyborczymi.

W wyniku głosowania na kartach wyborczych zostaną wyłonieni przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego.