Wybory do MSU

Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21 odbyły się inaczej niż dotychczas. Ze względu na obostrzenia i pandemię wybory odbyły się demokratycznie w klasach trzecich.

Przedstawicielami MSU stali się przewodniczący poszczególnych klas:

Węglicka Pola – klasa 3a

Pionka Gabriel – klasa 3b

Klonowski Ksawery – klasa 3c