Lista zakwalifikowanych II etap i potwierdzenie woli

Poniżej podajemy listę dzieci zakwalifikowanych w II etapie rekrutacji do klasy IV sportowej.

Lista

Poniżej druk potwierdzenia przez rodzica woli zapisu dziecka do czwartej klasy oddział sportowy, który należy dostarczyć do dnia 29.04.2021 do godz. 15.00 do sekretariatu szkoły:

Potwierdzenie woli