Lista zakwalifikowanych II etap

Lista zakwalifikowanych uczniów do klasy VII dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej.

Lista

Poniżej druk potwierdzenia przez rodzica woli zapisu dziecka do klasy VII dwujęzycznej, który należy dostarczyć do dnia 28.05.2021 do godz. 15.00 do sekretariatu szkoły:

Potwierdzenie woli