Wolne miejsca w klasie siódmej dwujęzycznej

Informujemy, iż do klasy siódmej dwujęzycznej pozostały wolne miejsca.

W celu zgłoszenia chęci udziału w rekrutacji, prosimy o składanie wniosków w sekretariacie szkoły od dnia 16.05.2023 od godz. 9.00 do dnia 24.05.2023 do godz. 15.00.

Sprawdzian z j. angielskiego odbędzie się 26.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja 2023-24

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do 7 klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie Nr 4227/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas siódmych dwujęzycznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2023/2024 wraz harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami i dokumentami niezbędnymi przy naborze.

Regulamin, kryteria i harmonogram rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w Publicznej szkole Podstawowej Nr 9 w Radomiu w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej.

Dokumenty prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Zajęcia w klasie dwujęzycznej - prezentacja

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z naszych zajęć. 

 

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy wszystkich uczniów obecnych klas szóstych

do kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej

w roku szkolnym 2023/2024.

Chcielibyśmy zaoferować uczniom intensywną naukę̨ języka angielskiego,

która realizowana będzie także na lekcjach: biologii i chemii.

Nauczanie dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną metodą promowaną nie tylko w Europie, ale i na świecie, która polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym, w naszym przypadku w języku angielskim.

W dzisiejszych czasach umiejętność porozumiewania się w j. obcym, a szczególnie w j. angielskim odgrywa znaczącą rolę, dlatego nauka w oddziale dwujęzycznym pozwala na rozszerzenie kompetencji językowych, co zawsze procentuje w przyszłości.

Także w naszej szkole lekcje biologii oraz chemii byłyby prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w stopniu dostosowanym do możliwości uczniów, co w rezultacie wpływa na opanowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym.

Uczęszczając do klasy dwujęzycznej uczniowie mają szansę:

  • opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie poprzez zwiększoną ilość godzin j. angielskiego;
  • pogłębić zakres słownictwa na wybranych przedmiotach (biologii, chemii- prowadzonych zarówno w języku polskim jak i języku angielskim);
  • przełamywać barierę językową;
  • wszechstronnie się rozwijać oraz uczyć się odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata;
  • kontynuować naukę dwujęzyczną na dalszym etapie edukacji;
  • na lepszy start i szersze możliwości dalszego kształcenia, również za granicą, co pozwoli na łatwiejszy start na rynku pracy.