Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ

01.09.2020 – rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie klas 1.

07.09.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas II – III; V-VI godz. 17.00 Teams; zebranie z rodzicami uczniów klas VII godz. 18.00 Teams

08.09.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas I godz. 17.00 stacjonarnie; zebranie z rodzicami uczniów klas VIII godz. 18.00 stacjonarnie

09.09.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV godz. 18.00 stacjonarnie

14.09.2020 – Rada Pedagogiczna godz. 17.00 

PAŹDZIERNIK

06.10.2020 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowejdzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.10.2020 – Rada Pedagogiczna i szkolenie

LISTOPAD

01.11.2020Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć

03.11.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII godz. 17.00 Teams

04.11.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-III godz. 17.00 Teams

11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

17.11.2020 - rada szkoleniowa

18-20.11.2020 Próbny egzamin klas VIII Nowa Era

GRUDZIEŃ

01.12.2020I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

15.12.2020informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

22.12.2020informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

23.12.2020 31.12.2020zimowa przerwa świąteczna 

STYCZEŃ

01.01.2020Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

04.01.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

05.01.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

06.01.2021Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

08.01.2021 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 17.00

11.01.2021 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 17.00

12.01.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas VI-VIII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

13.01.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-V, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

17.01.2021zakończenie I semestru

18.01.-31.01.2021ferie zimowe 

04-17.01.2021 - ferie zimowe

25.01.2021 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 17.00

27.01.2021 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 17.00

31.01.2021 – zakończenie I semestru

LUTY

02.02.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-IV, od godz. 17.00 Teams (szczegóły tutaj)

03.02.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas V-VIII, od godz. 17.00 Teams (szczegóły tutaj)

17.02-19.02.2021 Rekolekcje Wielkopostne- rekolekcje w tym terminie zostały odwołane

MARZEC

02.03.2021 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

13.03.2021Dzień Otwarty Szkoły

23-25.03.2021  Próbny egzamin klas VIII WSiP

23.03.2021zebranie rodziców klas VIII

26.03.2021 – szkolenie Rady Pedagogicznej

KWIECIEŃ

01.04-06.04.2021wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0– V godz. 17.00

14.04.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

26.04.2021  zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

29.04.2021  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

30.04.2021dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

MAJ

01.05.2021Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2021 – dzień ustawowo wolny od zajęć

03.05.2020Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

04.05.2021 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

10.05.2021 podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

25.05.2021egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

26.05.2021egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

27.05.2021egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

28.05.2021Festyn Rodzinny

CZERWIEC

01.06.2021I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

03.06.2021Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

04.06.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

11.06.2021 – Bal klas VIII

17.06.2021 – wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

18.06.2021 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

21.06.2021 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

25.06.2021 - Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 – Rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe informacje