Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

WRZESIEŃ

01.09.2022 – rozpoczęcie roku szkolnego;  uroczyste ślubowanie klas 1.

06.09.2022 – zebranie z rodzicami uczniów; VI-17; VII-17:30; VIII-18 (dostosowania/deklaracja j. obcy)

07.09.2022 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-17; IV-17:30; V-18

08.09.2022 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-17; II-17:30; III-18

15.09.2022 – Rada Pedagogiczna – Nadzór na rok szkolny 2022/23

 

PAŹDZIERNIK

04.10.2022I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

……...…… – Rada Pedagogiczna i szkolenie

31.10.2022 dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 

LISTOPAD

01.11.2022 – Wszystkich Świętych  – dzień ustawowo wolny od zajęć

11.11.2022 – Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

15.11.2022 – zebranie z rodzicami uczniów; VI-17; VII-17:30; VIII-18

16.11.2022 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-17; IV-17:30; V-18

17.11.2022 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-17; II-17:30; III-18

…………..  - rada szkoleniowa

22-24.11.2022 – próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

GRUDZIEŃ

06.12.2022I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

23.12.202231.12.2022zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

01.01.2023 – Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

03.01.2023I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

03.01.2023informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

06.01.2023 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

………….. - Szkolenie Rady Pedagogicznej

23.01.2023informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

LUTY

03.02.2023 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

06.02.2023 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.00

07.02.2023 – zebranie z rodzicami uczniów; VI-17; VII-17:30; VIII-18 informacja o ocenach semestralnych, informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty – klasy VIII

08.02.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-17; IV-17:30; V-18 informacja o ocenach semestralnych,

09.02.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-17; II-17:30; III-18 informacja o ocenach semestralnych,

 

10.02.2023 – zakończenie I semestru

13-26.02.2023 – ferie zimowe

MARZEC

07.03.2023I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

11.03.2023Dzień Otwarty Szkoły

22-24.03.2023 Próbny egzamin klas VIII  (ewentualny)

……………… – Szkolenie Rady Pedagogicznej

KWIECIEŃ

03.04.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII

04.04.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – V

05.04.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III

06.04-11.04.2023  – wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2023 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

MAJ

01.05.2023 – 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2023dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

03.05.2023 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

04.05.2023dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

05.05.2023dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

09.05.2023 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

15.05.2023podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.05.2023sprawdzian po klasie VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

24.05.2023 sprawdzian po klasie VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

25.05.2023 sprawdzian po klasie VIII dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

CZERWIEC

02.06.2023 – Festyn Rodzinny

06.06.2023I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

07.06.2023 – wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

08.06.2023Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

09.06.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku

15.06.2023 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

19.06.2023 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

23.06.2023 - Zakończenie roku szkolnego; Rada Pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe informacje