Egzamin ósmoklasisty 2022 rok

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
•    24 maja 2022 godz. 9:00 – język polski
•    25 maja 2022 godz. 9:00 – matematyka
•    26 maja 2022 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Termin dodatkowy egzaminu:
•    13 czerwca 2022 godz. 9:00 – język polski
•    14 czerwca 2022 godz. 9:00- matematyka
•    15 czerwca 2022 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:
•     01 lipca 2022

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:
•    08 lipca 2022

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:
•    język polski – 120 minut   (nie więcej niż 180 min wydłużony czas)
•    matematyka – 100 minut  (nie więcej niż 150 min wydłużony czas)
•    język obcy – 90 minut   (nie więcej niż 135 min wydłużony czas)

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://www.oke.waw.pl/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Informatory z CKE

Komunikat o materiałach i przyborach