Egzamin 8-klasisty 2023 rok

Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. odbędzie się w dniach:
23 maja 2023 (wtorek)
język polski – godz. 9:00
24 maja 2023 (środa)
matematyka – godz. 9:00
25 maja 2023 (czwartek)     
język angielski - godz. 9:00
język niemiecki - godz. 9:00

Termin dodatkowy egzaminu:    
12 czerwca 2023 (poniedziałek)
język polski – godz. 9:00
13 czerwca 2023 (wtorek)
matematyka – godz. 9:00    -
14 czerwca 2023 (środa)
język angielski - godz. 9:00
język niemiecki - godz. 9:00

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 03 lipca 2023
Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym: 06 lipca 2023
Czas trwania egzaminu:
język polski – 120 min (nie więcej niż 180 min wydłużony czas)
matematyka – 100 min (nie więcej niż 150 min wydłużony czas)
język nowożytny – 90 min (nie więcej niż 135 min wydłużony czas)

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
•    Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
•    Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
•    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
•    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023