Filtr
 • STYPENDIUM SZKOLNE

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

  zapraszamy do zapoznania się z informacją o udzielaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

   

   

 • Wypłata stypendium

   

  Stypendia naukowe i sportowe będą wypłacane w sekretariacie 

  27.06.2022 w godz. 11.00 - 15.30 

  28.06.2022 w godz. 8.00 - 14.00

  Po stypendium zgłasza się rodzic lub prawny opiekun z dowodem osobistym

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i rozdanie świadectw odbędzie się w PSP 9 według poniższego harmonogramu:

  23.06.2022 czwartek
  17.00 - klasy 0, I
  17.30 - klasy II, III

  W dniu 24.06.2022 świetlica będzie czynna w godzinach 06.30-15.00.

  24.06.2022 piątek
    8.00 – Msza Św.
    9.00 – klasy VIII
  10.30 – klasy VI, VII
  11.30 – klasy IV, V

 • Wypłata stypendium

  Wypłata stypendium naukowego dla uczniów klas IV - VIII,

  którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyżej oraz stypendium za osiągnięcia sportowe 

  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:


  24.06.2019 (poniedziałek) w godz.11.00- 15.00

  25.06.2019 (wtorek) w godz 8.00 - 13.00.


  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

   

   

   

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  odbędzie się 19 czerwca 2019 roku (środa)

  wg poniższego harmonogramu:

   

  8.00 - msza św. w obu parafiach

  9.30 - kl. 8

  10.30 - kl. 6 - 7

  11.30 - kl. 4 - 5

  12.30 - kl. 0 - 3

   

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2014 w PSP 9

  Pilny remont sali gimnastycznej w PSP 9!

  Stwórzmy naszym dzieciom lepsze warunki nauki i zabawy!

  W dniu 28 czerwca 2013r. w godzinach od 900 do 1700 w naszej szkole będzie można oddać swój głos popierający wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

  Głosować mogą uprawnieni do głosowania mieszkańcy Radomia po okazaniu dowodu osobistego.

  Głosy oddawane są na pięć projektów zdaniem wybierających najważniejszych do zrealizowania. Te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

  Zachęcamy gorąco wszystkich uprawnionych do poparcia projektu "8.51.Remont sali gimnastycznej".

  W naszej szkole urna będzie wystawiona również w okresie od 22.07 do 31.08.2013r.

  Ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi do 15 listopada 2013r.

  Więcej o głosowaniu (tutaj).

  Więcej o Budżecie Obywatelskim 2014 (tutaj).

 • STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2013

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WYPŁATA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  odbędzie się

  02.07.2013r. (wtorek) w godz. od 1100 do 1400

  03.07.2013r. (środa) w godz. 0900 do 1400

  Osoby, które nie odebrały stypendium w/w terminach proszone są o pilny odbiór do 26 lipca 2013 roku.

  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • Obchody Radomskiego Czerwca '76

  W dniu 25 czerwca 2013r. nasza szkoła wzięła udział w uroczystych obchodach rocznicy wydarzeń radomskich z czerwca 1976 roku.
  Uroczystości zorganizowane były pod pomnikiem Radomskiego Czerwca z udziałem uczestników tamtych wydarzeń oraz przedstawicieli NSZZ Solidarność, z udziałem posłów, senatorów, władz miasta z Prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem i władz samorządowych.
  Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy celebrowanej przez biskupa Henryka Tomasika, która została poprzedzona przemówieniem Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy i krótkim wystąpieniem młodzieży.

 • Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

  Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w dniu

  28.06.2013r.

  08:00Msza święta w kościele (Parafia Św. Józefa)

  09:00 - klasy VI

  10:00 - klasy IV-V

  11:00 - klasy II-III

  12:00 - klasy 0-I 

 • Półkolonia 2013 - rozkład dnia

  01.07.2013 - 12.07.2013

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA PÓŁKOLONII

  0800 - 0830 – Schodzenie się dzieci
  0830 - 0900 – Śniadanie
  0900 - 1215 – Zajęcia w grupach
  1215 - 1230 – Przygotowanie do obiadu
  1230 - 1300 – Obiad
  1300 - 1330 – Relaks poobiedni
  1330 - 1430 – Zajęcia w grupach
  1430 - 1530 – Podwieczorek, zajęcia świetlicowe
  1530 - 1600 – Rozchodzenie się dzieci do domu

  W dniu rozpoczęcia półkolonii 01.07.2013r. (poniedziałek) o godz. 800 zapraszamy na spotkanie organizacyjne z kierownikiem półkolonii.

 • Sprzedaż nowych podręczników

  Sprzedaż nowych podręczników - obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 - odbędzie się na terenie szkoły w dwóch terminach:

  I tura: od 24.06.2013r. do 03.07.2013r. w godz. 800  - 1700 w sali nr 15

  II tura: od 26.08.2013r. do 03.09.2013r. (godz. 1000 - 1800)

 • Giełda podręczników

  Giełda podręczników

  W dniach 24.06 - 25.06.2013r. w godz. 13.00 - 16.00

  odbędzie się giełda używanych podręczników dla klas IV - VI

  Każdy podręcznik przeznaczony do sprzedaży powinien być przez ucznia wyceniony.

  Giełda odbywać się będzie na korytarzu szkolnym (parter).

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2013/2014

 • Wycieczka 0g do Muzeum Wsi Radomskiej

  18 czerwca 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą były na wycieczce w Muzeum Wsi Radomskiej.

  Dzieci podczas wycieczki miały możliwość obejrzenia wiatraków i starych chałup, w których mieszkali dawniej ludzie na wsi. Poznały pracę kowala, strażaka a także ludzi w gospodarstwie wiejskim. Miały możliwość zobaczenia zwierząt gospodarskich i maszyn używanych do uprawy ziemi.

 • Wycieczka 0a i 0e do Parku Edukacji i Rozrywki

  14 czerwca 2013 roku dzieci z oddziałów 0a i 0e były na wycieczce w Parku Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji" w Mościskach. Podczas kilkugodzinnego pobytu dzieci uczestniczyły w lekcji edukacyjnej "Iluzja na wesoło". Zwiedziły "Latającą Chatę Tajemnic" i "Muzeum Iluzji".

 • Wycieczka 0g do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

  12 czerwca 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą panią Renatą Drzymałą były na wycieczce w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

  Dzieci miały możliwość zwiedzenia pałacyku, w którym mieszkał malarz Józef Brandt. Zwiedzały wystawę prac profesor Magdaleny Abakanowicz. Uczestniczyły w zajęciach ceramicznych, gdzie miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. Uwieńczeniem wycieczki było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

 • Powszechna Nauka Pływania - finał programu

  W roku szkolnym 2012/2013 z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomia z udziałem Szkolnego Związku Sportowego w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały objęte bezpłatnym programem Powszechnej Nauki Pływania.

 • ''Mój ulubiony bohater z bajki"-konkurs plastyczny

  05.06.2013r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt."Mój ulubiony bohater z bajki", w którym brały udział wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.

  Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

  Organizatorkami konkursu były Ewa Musiał i Teresa Kurys.

 • STYPENDIUM SOCJALNE 2013

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO

  17.06.2013 r.  godz. 11.00 - 14.00

  18.06.2013 r. godz. 8.00 - 14.00

  Proszę zgłaszać się do sekretariatu z dowodem osobistym.

 • "W krainie legend" - konkurs plastyczny

  7 czerwca 2013 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów klas IV- VI pt. "W krainie legend" zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Celem konkursu była popularyzacja legend polskich, a szczególnie legend regionu radomskiego. Uczniowie mogli wykazać się inwencją twórczą przedstawiając własną interpretację rysunkową treści i w pełni zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. Pokonkursowa prezentacja prac uczniów połączona została z wystawą ilustrującą najbardziej znane polskie legendy.

 • Wycieczka 0g do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

  W dniu 22 maja 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą panią Renatą Drzymałą były na wycieczce w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzieci zwiedziły wystawę przyrodniczą i poznały zwierzęta występujące w środowisku przyrodniczym Ziemi Radomskiej. Największe wrażenie wzbudziły cztery eksponaty ruchome, czyli rekonstrukcje jurajskich dinozaurów. Odtworzono je na podstawie skamieniałych śladów odkrytych w Błazinach Górnych i Wierzbicy.

   

 • Półkolonia 2013

  W dniach 01.07.2013 - 12.07.2013 w naszej szkole będzie organizowana półkolonia dla 90 dzieci z klas 0 - III.

  Pierwszeństwo uczestnictwa mają uczniowie naszej szkoły, ale w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane także dzieci z innych placówek oświatowych. 

 • Występ uczniów naszej szkoły w Domu Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy"


  29 maja uczniowie z naszej szkolnej świetlicy wraz z uczniami ze świetlicy z PSP nr 15 w Radomiu udali się do Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy” przy ul. Wyścigowej i wystąpili w programie artystycznym „Podróż bajkowym pociągiem z Julianem Tuwimem i Janem Brzechwą”. Występ wprowadził wszystkich w pogodny nastrój, dostarczył przyjemnych wrażeń i wzruszeń mieszkańcom Domu, a dzieciom sprawił wiele radości. Na koniec pensjonariusze i ich opiekunowie podziękowali małym artystom za przedstawienie, nagrodzili ich gromkimi brawami oraz zaprosili na kolejne spotkania.

  Opiekunowie dzieci: p. Adrianna Figiel, p. Ewa Jagiełło, p. Magda Staszewska.

 • "Mistrz Języka Ojczystego" - finał konkursu polonistycznego

  Laureatki konkursu z Panią Magdaleną Ślifirczyk

  21 maja 2013 roku w PSP nr 32 w Radomiu odbył się finał konkursu polonistycznego „Mistrz Języka Ojczystego”. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Gębka z kl. 6e, Kaja BukowskaAgnieszka Dasiewicz z kl. 6a, które zdobyły II miejsce z pośród uczestników dziewięciu radomskich szkół podstawowych, biorących udział w zmaganiach językowych.

Dodatkowe informacje