Program Rodzina 500+ - informacje

Program Rodzina 500+

Osoby pobierające świadczenia rodzinne w MOPS składają tylko wniosek wraz z oświadczeniem strony (linijkowe).

Osoby składające wniosek na drugie i kolejne dziecko pobierają tylko wniosek.

Osoby składające wniosek na pierwsze i kolejne a nie pobierające świadczeń rodzinnych pobierają wniosek wraz z załącznikami tj:

  • Oświadczenie strony (linijkowe) 1 szt,
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych po 31 grudnia 2014r. - wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,
  • oświadczenie o wysokości dochodów z tyt. działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanego podatku lub karta podatkowa – dot. tylko osób prowadzących w/w działalność gospodarczą
  • oświadczenie o ilości ha przeliczeniowych - tylko osoby posiadające gospodarstwo rolne.

Wzór wypełnionego wniosku o świadczenie 500+ (tutaj).

Dodatkowe informacje