Stypendia dla uczniów z Fundacji "Omnibus"

Szanowni Państwo,
Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab ogłasza kolejny konkurs stypendialny na rok szkolny 2015/2016.
Fundacja działa na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych. Powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki.

Program stypendialny "Omnibus” na rok szkolny 2015/2016 będzie obejmował uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Środki finansowe będą przeznaczone dla uczniów wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

Rodzice lub opiekunowie zgłaszają swoje dziecko zgodnie z procedurą.

Wnioski należy przesyłać do 17 lipca 2015 r.

 

załączniku dostępny jest regulamin konkursu oraz lista niezbędnych dokumentów, które kandydaci powinni przesłać drogą mailową w plikach .pdf lub .jpg na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kandydaci powinni udokumentować osiągnięte wyniki, przesłać kopie dyplomów/wyróżnień/certyfikatów, przedstawić dokumenty określające sytuację finansową w rodzinie.

Stypendyści zostaną poinformowani o przyznaniu stypendium do dn. 25 sierpnia 2015 r.

Na stronie www.fundacjaomnibus.pl zamieszczane są informacje o stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.

Zarząd Fundacji "Omnibus"
Adres ewidencyjny: Ul. Przechodnia 2 / 1028
00-100 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Warszawa 28,
ul. Obozowa 63/65
Skr. pocztowa 71

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS numer 0000337655
REGON 142032553; NIP 525-247-04-17

Dyrektor szkoły, prosi o informację, że uczeń został zgłoszony do programu stypendialnego.

Dodatkowe informacje