Wyniki rekrutacji po I etapie

Wyniki rekrutacji po I etapie naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej wywieszone są na parterze szkoły na tablicy ogłoszeń.

Do 15 kwietnia 2014 (do godz. 15.00) należy potwierdzić wolę nauki w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje