Rekrutacja 2014/2015

Procedura rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

Dokumenty do pobrania

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ* (pobierz tutaj)

* zgłoszenie wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych w obwodzie PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY* (pobierz tutaj)

* wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych poza obwodem PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO* (pobierz tutaj)

* wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 9 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PSP 9(pobierz tutaj)

* deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., które uczęszczały do PSP nr 9  w roku szkolnym 2013/2014 i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015

Dodatkowe informacje