Filtr
 • Egzamin 8-klasisty 2023 rok

  Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. odbędzie się w dniach:
  23 maja 2023 (wtorek)
  język polski – godz. 9:00
  24 maja 2023 (środa)
  matematyka – godz. 9:00
  25 maja 2023 (czwartek)     
  język angielski - godz. 9:00
  język niemiecki - godz. 9:00

  Termin dodatkowy egzaminu:    
  12 czerwca 2023 (poniedziałek)
  język polski – godz. 9:00
  13 czerwca 2023 (wtorek)
  matematyka – godz. 9:00    -
  14 czerwca 2023 (środa)
  język angielski - godz. 9:00
  język niemiecki - godz. 9:00

  Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 03 lipca 2023
  Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym: 06 lipca 2023
  Czas trwania egzaminu:
  język polski – 120 min (nie więcej niż 180 min wydłużony czas)
  matematyka – 100 min (nie więcej niż 150 min wydłużony czas)
  język nowożytny – 90 min (nie więcej niż 135 min wydłużony czas)

  W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  •    Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
  •    Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  •    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
  •    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023

 • Rekrutacja 2014/2015

  Procedura rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

  Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

  Dokumenty do pobrania

  ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ* (pobierz tutaj)

  * zgłoszenie wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych w obwodzie PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY* (pobierz tutaj)

  * wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych poza obwodem PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO* (pobierz tutaj)

  * wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 9 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.

  DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PSP 9(pobierz tutaj)

  * deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., które uczęszczały do PSP nr 9  w roku szkolnym 2013/2014 i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015

 • Kalendarz roku szkolnego 2012/13

   

   

   

  WRZESIEŃ 2012

  • 11 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 12 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK 2012

  • 2 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00

  LISTOPAD 2012

  • 1 – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 2 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.
  • 6 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 7 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00

  GRUDZIEŃ 2012

  • 4 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00
  • 18 – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na I semestr
  • 23.12.2-12 – 01.01.2012 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ 2013

  • 17 – rada klasyfikacyjna
  • 21 – rada zatwierdzająca wyniki  I semestru
  • 22 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 23 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00
  • 25 – zakończenie I semestru
  • 28.01 – 10.02 – ferie zimowe

  LUTY 2013

  • 13 – 15 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  MARZEC 2013

  • 12 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 13 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00
  • 28.03 – 02.04 – przerwa świąteczna

  KWIECIEŃ 2013

  • 4 – Sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 9 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00

  MAJ 2013

  • 1 – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 2 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.
  • 3 – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 7 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 15 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00– informacja o przewidywanych ocenach
  • 24 – Festyn Rodzinny - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.
  • 30 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 31 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.

  CZERWIEC 2013

  • 4 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00
  • 20 – rada klasyfikacyjna
  • 24 – rada zatwierdzająca wyniki końcoworoczne
  • 28 – zakończenie roku szkolnego

   

 • Nowy wygląd strony WWW

  Od dłuższego czasu trwały prace nad nową stroną WWW naszej szkoły. W chwili obecnej oddajemy Wam nowy serwis, który powinien pozwolić na szybsze i bardziej szczegółowe informowanie o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, udostępnianie różnych dokumentów, zdjęć, druków z korzyścią dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji.

 • Obiady - marzec 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na marzec 2023

  wynosi 20 x 4,50 = 90 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  27.02.2023 w godz. 730 - 1600

  28.02.2023 w godz. 730 - 1500

   

  W dniach 20 - 26.02.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w marcu", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Obiady - marzec 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na marzec 2022

  wynosi 20 x 4,00= 80 zł

   

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  24.02.2022 godz. 730-1430

  25.02.2022 godz. 730-1330

  28.02.2022 godz. 730-1600

   

  W dniach  21-24.02.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646 

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w marcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane na dane konto.

   

   

 • Rekrutacja do klasy pierwszej 2022

 • Obiady - marzec 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-III

  na marzec 2021

  wynosi 23 x 3,50 = 80,50 zł

   

  Do 23.02.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w marcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

   

  W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane 

  tylko w dniach:

  24 – 25.02.2021 godz. 730-1430

  26.02.2021 godz. 730-1400

 • Obiady - marzec 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na marzec 2020

  wynosi 22 x 3,50= 77,00 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  24.02.2020 godz. 730- 1600 

  25 - 26.02.2020 godz. 730- 1500

 • Obiady - kwiecień 2019

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na kwiecień 2019

  wynosi: 13 x 3 zł =  39 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  27-28.03.2019 w godz. 730-1500

  29.03.2019 w godz. 730 - 1400

   

 • I wtorek miesiąca w lutym

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

   

  Indywidualne spotkania z rodzicami (I wtorek miesiąca) 

  w dniu 07 lutego 2017 zostały odwołane

  w związku z przeprowadzonymi zebraniami w styczniu.

 • STYPENDIUM NAUKOWE

  Wypłata stypendium za wyniki w nauce dla uczniów klas  V, VI
  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:

  05.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400 (termin odwołany)

  06.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400


  UWAGA! Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • Ruszyła rekrutacja na nowych zasadach

  Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów dzieci do zapoznania się z nowymi zasadami rekrutacji do przedszkoli i szkół (Rekrutacja 2014/2015)

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2015

  UWAGA RODZICE!!!

  W DNIU 07.02.2014 (PIĄTEK)

  O GODZ. 18.00

  W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

  PREZYDENTEM MIASTA RADOMIA DOTYCZĄCE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Charytatywny Bal Przebierańców 2014

  Uczniowie klas IV – VI,

  zapraszamy serdecznie na Charytatywny Bal Przebierańców,

  który odbędzie się 13.02.2014 (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00.

  W trakcie Balu odbędzie się konkurs na najciekawsze przebranie. Wstęp: 3 zł.

  Całkowity dochód przesłany zostanie do naszej

  placówki misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

  Życzymy udanej zabawy.

 • VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

  W grudniu odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy. Zgłosiło się 11 szkół podstawowych (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 24, PSP nr 32, PSP nr 33, PSP nr 34, oraz PSP nr 9). Termin oddania prac upłynął 12 grudnia 2012 roku.

 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

  Dnia 1 października 2012 r. odbyły się wybory do MSU. Spośród 114 uczniów klas I-III do głosowania przystąpiło 105 uczniów. Każdy mógł oddać 1 głos na swojego kandydata.

Dodatkowe informacje