Stypendium szkolne 2021/2022

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty oraz platformy e-PUAP. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134,  na stronie www.bip.mops.radom.pl oraz w poniższych plikach.

 

W poniższych plikach znajdą Państwo, także szczegółowe informacje:

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wykaz wydatków kwalifikowanych

Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 2021/2022

Oświadczenie art. 41

Oświadczenie art. 75

Oświadczenie do formy pieniężnej

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

WZÓR OŚWIADCZENIA ART. 75

WZÓR OŚWIADCZENIA O DOCHODACH

WZÓR WNIOSKU O STYPENDIUM 

Dodatkowe informacje