Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

WRZESIEŃ

01.09.2021 - rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie klas 1

03.09.2021 - szkolenie rady pedagogicznej pt. „Zbudować relacje na nowo”, godz. 16.00-18.15

06.09.2021 - zebranie z rodzicami uczniów; VI-VII godz. 17.00 stacjonarnie

                    zebranie z rodzicami uczniów klas VIII godz. 18.00 stacjonarnie

07.09.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas I-III godz. 17.00 stacjonarnie

                    zebranie z rodzicami uczniów klas 0 i IV-V godz. 18.00 stacjonarnie

14.09.2021 - rada pedagogiczna – nadzór na rok szkolny 2021/22

PAŹDZIERNIK

05.10.2021 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.10.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

18.10.2021 - rada pedagogiczna i szkolenie

29.10.2021 - 40 - lecie szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

LISTOPAD

01.11.2021 - Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.11.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas VII-VIII

03.11.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV- VI

04.11.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0-III

11.11.2021 - Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

17.11.2021 - rada szkoleniowa

30.11-02.12.2021 - próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

GRUDZIEŃ

07.12.2021 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

21.12.2021 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.12.2021 - 02.01.2021zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

04.01.2022 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

05.01.2022 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

06.01.2022 - Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

21.01.2022 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 17.00

24.01.2022 - rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 17.00

25.01.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas VII-VIII, informacja o ocenach semestralnych

26.01.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VI, informacja o ocenach semestralnych

27.01.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0-III, informacja o ocenach semestralnych

28.01.2022 - zakończenie I semestru

31.01.2022 - 13.02.2022 - ferie zimowe

LUTY

21.02.2022 - szkolenie rady pedagogicznej

MARZEC

01.03.2022 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

12.03.2022 - Dzień Otwarty Szkoły

21.03.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas VIII

23 - 25.03.2022 - próbny egzamin klas VIII

26.03.2022 - szkolenie rady pedagogicznej

KWIECIEŃ

05.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas I – III

06.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI

07.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas VII – VIII

14 - 19.04.2022 - wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

MAJ

01.05.2022 - Święto pracy - dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

03.05.2022 - Święto Narodowe Trzeciego Maja - dzień ustawowo wolny od zajęć

04.05.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

10.05.2022 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

23.05.2022 - podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

24.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

25.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

26.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

27.05.2022 - Festyn Rodzinny

CZERWIEC

07.06.2022 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

10.06.2022 - wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

13.06.2022 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

14.06.2022 - rada pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

16.06.2022 - Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od zajęć

17.06.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

24.06.2022 - zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 – rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego