Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

WRZESIEŃ

01.09.2021 - rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie klas 1

03.09.2021 - szkolenie rady pedagogicznej pt. „Zbudować relacje na nowo”, godz. 16.00-18.15

06.09.2021 - zebranie z rodzicami uczniów; VI-VII godz. 17.00 stacjonarnie

                    zebranie z rodzicami uczniów klas VIII godz. 18.00 stacjonarnie

07.09.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas I-III godz. 17.00 stacjonarnie

                    zebranie z rodzicami uczniów klas 0 i IV-V godz. 18.00 stacjonarnie

14.09.2021 - rada pedagogiczna – nadzór na rok szkolny 2021/22

PAŹDZIERNIK

05.10.2021 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.10.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

18.10.2021 - rada pedagogiczna i szkolenie

29.10.2021 - 40 - lecie szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

LISTOPAD

01.11.2021 - Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.11.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas VII-VIII

03.11.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV- VI

04.11.2021 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0-III

11.11.2021 - Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

17.11.2021 - rada szkoleniowa

30.11-02.12.2021 - próbny egzamin ósmoklasisty z Nową Erą

GRUDZIEŃ

07.12.2021 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

21.12.2021 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.12.2021 - 02.01.2021zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

04.01.2022 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

05.01.2022 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

06.01.2022 - Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

21.01.2022 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 17.00

24.01.2022 - rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 17.00

25.01.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas VII-VIII, informacja o ocenach semestralnych

26.01.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VI, informacja o ocenach semestralnych

27.01.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0-III, informacja o ocenach semestralnych

28.01.2022 - zakończenie I semestru

31.01.2022 - 13.02.2022 - ferie zimowe

LUTY

21.02.2022 - szkolenie rady pedagogicznej

MARZEC

01.03.2022 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

12.03.2022 - Dzień Otwarty Szkoły

21.03.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas VIII

23 - 25.03.2022 - próbny egzamin klas VIII

26.03.2022 - szkolenie rady pedagogicznej

KWIECIEŃ

05.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas I – III

06.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI

07.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas VII – VIII

14 - 19.04.2022 - wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2022 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

MAJ

01.05.2022 - Święto pracy - dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

03.05.2022 - Święto Narodowe Trzeciego Maja - dzień ustawowo wolny od zajęć

04.05.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

10.05.2022 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

23.05.2022 - podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

24.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

25.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

26.05.2022 - egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

27.05.2022 - Festyn Rodzinny

CZERWIEC

07.06.2022 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

10.06.2022 - wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

13.06.2022 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

14.06.2022 - rada pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

16.06.2022 - Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od zajęć

17.06.2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

24.06.2022 - zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 – rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Deklaracja dostępności 2021

Deklaracja dostępności - marzec 2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ

01.09.2020 – rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie klas 1.

07.09.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas II – III; V-VI godz. 17.00 Teams; zebranie z rodzicami uczniów klas VII godz. 18.00 Teams

08.09.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas I godz. 17.00 stacjonarnie; zebranie z rodzicami uczniów klas VIII godz. 18.00 stacjonarnie

09.09.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV godz. 18.00 stacjonarnie

14.09.2020 – Rada Pedagogiczna godz. 17.00 

PAŹDZIERNIK

06.10.2020 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowejdzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.10.2020 – Rada Pedagogiczna i szkolenie

LISTOPAD

01.11.2020Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć

03.11.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VIII godz. 17.00 Teams

04.11.2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas I-III godz. 17.00 Teams

11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

17.11.2020 - rada szkoleniowa

18-20.11.2020 Próbny egzamin klas VIII Nowa Era

GRUDZIEŃ

01.12.2020I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

15.12.2020informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

22.12.2020informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

23.12.2020 31.12.2020zimowa przerwa świąteczna 

STYCZEŃ

01.01.2020Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

04.01.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

05.01.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

06.01.2021Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

08.01.2021 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 17.00

11.01.2021 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 17.00

12.01.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas VI-VIII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

13.01.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-V, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

17.01.2021zakończenie I semestru

18.01.-31.01.2021ferie zimowe 

04-17.01.2021 - ferie zimowe

25.01.2021 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 17.00

27.01.2021 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 17.00

31.01.2021 – zakończenie I semestru

LUTY

02.02.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0-IV, od godz. 17.00 Teams (szczegóły tutaj)

03.02.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas V-VIII, od godz. 17.00 Teams (szczegóły tutaj)

17.02-19.02.2021 Rekolekcje Wielkopostne- rekolekcje w tym terminie zostały odwołane

MARZEC

02.03.2021 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

13.03.2021Dzień Otwarty Szkoły

23-25.03.2021  Próbny egzamin klas VIII WSiP

23.03.2021zebranie rodziców klas VIII

26.03.2021 – szkolenie Rady Pedagogicznej

KWIECIEŃ

01.04-06.04.2021wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0– V godz. 17.00

14.04.2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

26.04.2021  zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

29.04.2021  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

30.04.2021dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

MAJ

01.05.2021Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć

02.05.2021 – dzień ustawowo wolny od zajęć

03.05.2020Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

04.05.2021 I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

10.05.2021 podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

25.05.2021egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

26.05.2021egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

27.05.2021egzamin ósmoklasisty dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

28.05.2021Festyn Rodzinny

CZERWIEC

01.06.2021I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

03.06.2021Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

04.06.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

11.06.2021 – Bal klas VIII

17.06.2021 – wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

18.06.2021 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

21.06.2021 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

25.06.2021 - Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 – Rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

Co możesz zrobić w tym szczególnym czasie?

Propozycja udostępniona za zgodą autorki pani Anny J. Onyśków. Dziękujemy:)

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1)       administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19, 26 - 611 Radom

2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)       dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4)       każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5)       każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6)       podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7)       Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8)       dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9)       dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Konkurs FOX

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 Kolejna edycja konkursu odbędzie się 20 kwietnia 2021.

Szczegółowe informacje na stronie www.fox.bielsko.pl

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele j. angielskiego.

 

Regulamin konkursu

Informacje dla Szkolnego Opiekuna Konkursu FOX

Instrukcja przeprowadzenia konkursu w formie stacjonarnej w dniu 20.04.2021 r.

Instrukcja przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej w dniu 20.04.2021 r.

 

Uwaga! 
Przypominamy, że na każdą edycję należy założyć nowe konto.
Jeśli po założeniu konta, w ciągu 24 godzin, nie dotrze do Ciebie mail aktywacyjny prosimy nie czekaj tylko wyślij maila, z adresu szkolnego, z prośbą o aktywację konta i dane dostępu do konta.

Osiągnięcia sportowe Juranda Kuśmierczyka z klasy 5a

Osiągnięcia sportowe Juranda Kuśmierczyka ucznia klasy 5a w zakończonym sezonie 2015:

Dyscyplina Motocross
Indywidualnie:
II Wicemistrz Polski klasa MX 65
Wicemistrz Polski Strefy Południowej klasa MX65

Dyscyplina Cross Country
Mistrz Okręgu Łódzkiego w Cross Country klasa 65

Klasyfikacja klubowa (Automobilklub Gorzowski, którego Jurand jest reprezentantem)
II Wicemistrz Polski
II Wicemistrz Strefy Polski zachodniej

 

Informujemy również, że 13 stycznia 2016 roku Jurand został powołany do Kadry Narodowej Polski Motocross.

Będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy!

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesyUśmiech

II miejsce w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt

    

Wyniki konkursu "Pamiętnik z ferii zimowych"

KLASA I

I miejsce - Trybuła Amelia 1f
II miejsce - Chrząszcz Lena 1b
II miejsce - Stancelewicz Maciej 1c
III miejsce - Domagała Ola 1g
III miejsce - Michalec Gabriela 1f

KLASA II

I miejsce - Kierzkowska Julia 2a
I miejsce - Ograbek Martyna 2a
II miejsce - Kołodziejczyk Zuzanna 2d
III miejsce - Godzińska Zuzanna 2d

GratulujemyUśmiech