„Czyste powietrze wokół nas" - informacja o realizacji programu

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu w roku szkolnym 2015/2016 już po raz kolejny realizują program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas" organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu.

Program jest adresowany do dzieci 5 - 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Pierwszą z form realizacji programu jest zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie. Wówczas rodzice i opiekunowie deklarują jednoznacznie: niepalenie papierosów przy dziecku oraz dawanie wsparcia dziecku w sytuacjach, gdy chce ono unikać zadymionych pomieszczeń. 

Kolejną formą realizacji programu jest cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych. 

Tytuły zajęć:

  • Wycieczka.
  • Co i dlaczego dymi?
  • Jak się czuję kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego?

Więcej informacji o programie na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu.

 

Zdjęcia z realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015 w GALERII.

Zdjęcia z realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014 w GALERII.

 Koordynator programu w latach 2009-2014: Renata Drzymała

Koordynator programu w latach 2014-2016: Teresa Kurys

Dodatkowe informacje