Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas" - informacja o realizacji programu

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu w roku szkolnym 2015/2016 już po raz kolejny realizują program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas" organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu.

Program jest adresowany do dzieci 5 - 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje