Filtr
 • Obiady - maj 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na maj 2023

  wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  26-27.04.2023 w godz. 730-1500

  28.04.2023 w godz. 730-1400

  W dniach 20-25.04.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w maju, imię nazwisko, klasa dziecka"

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.