Filtr
 • Obiady - kwiecień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na kwiecień 2023

  wynosi 16 x 4,50 = 72 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  29 - 30.03.2023 w godz. 730 - 1500

  31.03.2023 w godz. 730 - 1400

   

  W dniach 24 - 28.03.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w kwietniu", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.