Filtr
 • Egzamin 8-klasisty 2023 rok

  Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. odbędzie się w dniach:
  23 maja 2023 (wtorek)
  język polski – godz. 9:00
  24 maja 2023 (środa)
  matematyka – godz. 9:00
  25 maja 2023 (czwartek)     
  język angielski - godz. 9:00
  język niemiecki - godz. 9:00

  Termin dodatkowy egzaminu:    
  12 czerwca 2023 (poniedziałek)
  język polski – godz. 9:00
  13 czerwca 2023 (wtorek)
  matematyka – godz. 9:00    -
  14 czerwca 2023 (środa)
  język angielski - godz. 9:00
  język niemiecki - godz. 9:00

  Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 03 lipca 2023
  Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym: 06 lipca 2023
  Czas trwania egzaminu:
  język polski – 120 min (nie więcej niż 180 min wydłużony czas)
  matematyka – 100 min (nie więcej niż 150 min wydłużony czas)
  język nowożytny – 90 min (nie więcej niż 135 min wydłużony czas)

  W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  •    Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
  •    Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  •    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
  •    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023

 • Obiady - marzec 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na marzec 2023

  wynosi 20 x 4,50 = 90 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  27.02.2023 w godz. 730 - 1600

  28.02.2023 w godz. 730 - 1500

   

  W dniach 20 - 26.02.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w marcu", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.