Filtr
 • Obiady - luty 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na luty 2023

  wynosi 10 x 4,50 = 45 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  27.01.2023 w godz. 730 - 1400

  30.01.2023 w godz. 730 - 1600

  31.01.2023 w godz. 730 - 1500

   

  W dniach 24 - 26.01.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w lutym", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Obiady - styczeń 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na styczeń 2023

  wynosi 17 x 4,50 = 76,50 zł

  Wpłaty będą przyjmowane tylko w sekretariacie szkolnym w dniach:

  02.01.2023 w godz. 730-1600

    03.01.2023 - 04.01.2023 w godz. 730-1500

   

  W dniach 02.01.2023 - 04.01.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy 

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w styczniu", imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od dnia 09.01.2023