Filtr
 • Obiady - październik 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na październik 2022

  wynosi 19 x 4,50 = 85,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  28-29.09.2022 w godz. 730-1500

  30.09.2022 w godz. 730-1400

   

  W dniach 23-27.09.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.