Filtr
 • Obiady - wrzesień 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2022

  wynosi 18 x 4,50 = 81 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  01.09.2022 w godz.730-1500

  02.09.2022 w godz.730-1400

  05.09.2022 w godz. 730 -1600

   

  W dniach 01-05.09.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od 07.09.2022.