Filtr
 • Obiady - czerwiec 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na czerwiec 2022

  wynosi 13 x 4,00= 52 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  27.05.2022 w godz. 730-1330

  30.05.2022 w godz. 730-1600

  31.05.2022 w godz. 730-1430

   

  W dniach 23-26.05.2022 można dokonać wpłaty za obiady

  na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w czerwcu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane do dnia 21.06.2022