Filtr
 • Obiady - maj 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na maj 2022

  wynosi 16 x 4,00= 64 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  27-28.04.2022 w godz. 730-1430

  29.04.2022 w godz. 730-1400

   

  W dniach 22-26.04.2022 można dokonać wpłaty za obiady

  na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w maju, imię nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.