Filtr
 • Obiady - kwiecień 2022

  UWAGA ZMIANA


  Wpłaty na obiady za miesiąc kwiecień będą przyjmowane

  tylko na konto bankowe.


  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na kwiecień 2022

  wynosi 17 x 4,00= 68 zł


  W dniach 25 - 31.03.2022 można dokonać wpłaty na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w kwietniu, imię nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.